JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

นโยบายการจัดส่งสินค้า
- ทางร้านจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้แจ้งการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จแล้วเท่านั้น แจ้งการชำระเงิน คลิก!
- ลูกค้าสามารถดูสถานะคำสั่งซื้อสินค้าได้ที่ บัญชีผู้ใช้ > เปิดดูคำสั่งซื้อที่ฉันได้ทำไป > เลือกเลขที่การสั่งซื้อ > ขอดู > สถานะคำสั่งซื้อ จะแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ทางร้านกำลังดำเนินการกับคำสั่งซื้อถึงขึ้นตอนไหนแล้ว สถานะคำสั่งซื้อจะมี 5 สถานะ คือ
1) รอดำเนินการ รอให้ท่านดำเนินการแจ้งโอนเงิน
2) ได้รับข้อมูลการโอน >> รอการตรวจสอบจากทางร้าน จะขึ้นสถานะนี้ก็ต่อเมื่อแจ้งการโอนเงิน
3) จัดเตรียมสินค้า ทางร้านกำลังจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้า
4) ส่งสินค้าแล้ว ส่งสินค้าที่ไปรษณีย์แล้ว
5) รหัส EMS แจ้งรหัส EMS ที่นี่
- สินค้าจัดส่งฟรีทุกรายการ
- การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1) จัดส่งถึงที่หมายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (Door to Door) : จะจัดส่งสินค้าให้หลังจากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น
2) จัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) : ลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินค่าสินค้าให้กับพนักงานจัดส่งสินค้า ณ วันที่จัดส่งสินค้า (ยังไม่ให้บริการ)
- ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า (EMS) จะอยู่ที่ 1-3 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่งสินค้า
- ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
- กรณีลูกค้าต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทขนส่ง ซึ่งในกรณีของการข้ามเขตการจัดส่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางร้าน จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
- ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นเวลาประมาณการ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ ทำให้ลูกค้าอาจได้รับสินค้าเกินระยะเวลาที่ประมาณการไว้
- ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามนโยบายทางร้านกำหนด ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล
- ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
- ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา
Tel: 0620630688 (โอ) Dtac
Line ID: ohbanpo
แฟนเพจ: www.facebook.com/ohphones